کرسی ترویجی
( ساحت جسمی انسان از منظر دین)

ارائه دهنده : جناب آقای دکتر احمد شه گلی
ناقد : جناب استاد دکتر مهدی ذاکری

تاریخ برگزاری : یکشنبه سوم اسفند
⏰ساعت برگزاری:18:30

دبیر علمی: جناب آقای دکتر رسول احمدی

برگذاری : حضوری ، آنلاین
محل برگزاری : سالن همایش انجمن های علمی حوزه

?لینک ورود به جلسه?

برای ورود نام خود را وارد کنید و برای رمز عبور عدد: 110 را وارد نمایید.