دوره عمومی ویراستاری

استاد موگهی

روزهای فرد ساعت 18 تا 20

?لینک ورود به جلسه?

برای ورود نام خود را وارد کنید و برای رمز عبور عدد: 110 (به صورت انگلیسی) را وارد نمایید.