سطح عضویت تغییر

شما سطح انجمن کلام اسلامی را انتخاب کرده اید.

قیمت برای اعضا

100.00€

می باشد

خارج کلام(قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض)
سلسله دروس کلام نقلی (شرح کتاب العقل اصول کافی)
نقد و بررسی منهاج السنه (ابن تیمیه)
منبع شناسی علم کلام
زبان تخصصی کلام و فلسفه دین
سلسله دروس کلام جدید(نقد الحاد مدرن)
تاریخ مدارس کلامی
خارج کلام (قاعده اصلح)
اطلاعات اکانت حساب کاربری دارید؟ ورود
خالی بگذارید