حجت-الاسلام-و-المسلمین-رضا-مختاری

حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری

حجه الاسلام و المسلمین رضا مختاری در سال ۱۳۴۲ در رضوان شهر اصفهان متولد شد. در سال ۱۳۵۶، برای تحصیل در حوزه علمیه به قم آمد. مقدمات تفسیر، فقه، اصول فقه، فلسفه و عرفان را از محضر اساتید بنام حوزه، به ویژه حضرات آیات بهجت، تبریزی، جوادی آملی، حسن زاده آملی، سبحانی، شبیری زنجانی، مظاهری، وحید خراسانی، استادی، انصاری شیرازی،پایانی، خرازی، صلواتی و مدرس آموخت. وی در کنار تحصیل به تدریس و تالیف و تحقیق پرداخت در سال ۱۳۷۸ مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه(متون) را تاسیس کرد که تا کنون ۱۵ کتاب درسی برای حوزه علوم دینی سامان داده و منتشر کرده است.