برای ورود نام خود را وارد کنید

و برای رمز عبور عدد: 110 (به صورت انگلیسی) را وارد نمایید

 

 

 

جلسات گذشته

Recording Meeting Room Name Date Duration State
presentation احیاگران فرهنگ امامت تیر 18 1402 13:25:31 74 min published
presentation احیاگران فرهنگ امامت تیر 19 1402 13:29:42 179 min published